Новій редакції програми надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН України від 01.08.2017 №1/11-7684).

 

Над освітньою програмою працював авторський колектив: Гавриш Н. В., Піроженко Т. О., Рогозянський О. С., Хартман О. Ю., Шевчук А. С., за загальною науковою редакцією професора Піроженко Т. О.


Це якісно новий документ, розроблений для забезпечення успішного розвитку дитини на передшкільному етапі життя. Основним концептуальним принципом програми є діяльнісний підхід. Матеріал програми узгоджений із положеннями Базового компонента дошкільної освіти, він сприятиме створенню фундаменту успішності дитини в умовах нової української школи та спрямований на реалізацію особистісно орієнтованої моделі освітнього процесу.


Головною метою діяльності вихователя визначено змістовну організацію життєдіяльності дошкільників у специфічних видах дитячої діяльності.


Оновлена програма містить чітко визначені освітні завдання, що структуровані за такими видами дитячої діяльності: комунікативна, здоров’язберігальна й рухова, пізнавально-дослідницька (у світі предметів, у світі людей, у світі природи, елементарні математичні уявлення, досліди та експерименти), мовленнєва, ігрова, господарсько-побутова, художньо-естетична, а також завдання з особистісного розвитку.

Окремими розділами подані характеристика психологічної зрілості дошкільника, показники засвоєння програми, поради для батьків. Зміст програми передбачає свободу професійної діяльності вихователів у виборі форм, методів, засобів у реалізації освітніх завдань.

Для ефективного впровадження програми «Впевнений старт» авторами розроблено повний комплект навчально-методичного забезпечення:


  • Книга вихователя - містить методичні поради, перспективне та календарне планування (за тематичним принципом).

Книга дошкільника - вміщує розвивальні завдання за кожним розділом програми, вправи з розвитку дрібної моторики, завдання для роботи з батьками вдома та ін.

 • Довідник «Впевнений старт: книга для батьків» – видання просвітницького характеру, що сприятиме активній співпраці педагогів і батьків майбутніх першокласників.

 • Альбом «Впевнений старт: альбом для художньо-творчої діяльності».


Значний інформаційний контент навчально-методичного забезпечення до програми представлено на інформаційному порталі «vstart.com.ua». Автори пропонують два рівні використання програми: наслідування (за принципом «Роби як Я») та творчий (на ньому вихователь за зразком самостійно конструює день дитини, а згодом – карту активностей тижня).
Формат даної програми передбачає співпрацю родини з фахівцями дошкільного навчального закладу.

На сьогодні «Впевнений старт» - це єдина програма, яка повністю співпадає з напрямами реформованої початкової освіти, бо забезпечує наступність між її ланками, дошкільною і початковою. «Впевнений старт» на сьогодні має свої пріоритети, відмінності, свої переваги.


У Книзі дошкільника запропоновані розвивальні, навчальні завдання для дітей, які можуть бути реалізовані і в умовах сім'ї. Тобто використання цієї Книги надасть можливість продовжити інформаційний день вихованця, вона співвіднесена і з матеріалами Книги вихователя, тобто всі матеріали за тематикою і завданнями споріднені, взаємозв’язані. Ця Книга є навчальним виданням. Подані завдання відображають всі розділи програми. Книгу можна використовувати щоденно в спеціально організованій діяльності, тобто на заняттях, або - в роботі підгруповій та індивідуальній.


Автори пропонують Книгу дошкільника використовувати як спосіб активізації батьків. В програмі започаткували п’ятий день, як відкритий день для батьків і кожної п’ятниці пропонується батькам забирати книгу додому. Це дозволить батькам побачити над чим працювала дитина, на скільки успішно виконала ті чи інші завдання і виконати ті завдання, які пропонуються в книзі для виконання з безпосередньо батькам з дітьми вдома. За змістом ці завдання для домашньої роботи відображають сутність того, що відбувалося впродовж тижня в ДНЗ та доповнюють ці завдання. Запропоновані вправи, завдання об’єднані тематичним принципом і кожна тема закінчується такою сторінкою досягнень дитини за темою. Це дуже важливо, оскільки, дитина набуває навички самооцінки власних досягнень. І завдання яке пропонується полягає в тому, щоб дитина орієнтуючись на те, як вона виконала попереднє завдання вибрала ті які вона вважає або найбільш успішно виконала, або найбільш сподобалося. Також ця книга складається з трьох частин. Вона яскрава, різнокольорова та цікава для дітей.


Такий вид діяльності, як художньо-естетична, вимагає особливих умов. Так до науково-методичного забезпечення входить Альбом для зображувальної діяльності. Це видання для кожної дитини. В альбомі безпосередньо дитина може виконувати завдання з малювання, ліплення, аплікації.


Наступна частина комплекту – це Книга для батьків, де висвітлені особливості впровадження освітньої програми «Впевнений старт», як вона побудована, на що вона зорієнтована, які очікувані результати. Надані безпосередньо рекомендації для батьків як працювати з книгою дошкільника, як користуватися порталом, актуальні поточні рекомендації які будуть стосуватися організації життєдіяльності дітей в дитячому садку.


Специфікою впровадження проєкту є відкритість, взаємодія з батьками та педагогами. 
Оновлена освітня програма «Впевнений старт» є дуже чітка, структурована, сучасна, змістовна.


Автори не ставлять за мету підготовку дитини до школи. Головна мета дошкільного дитинства – самодостатній період творчого проживання всіх цікавих інтересів.


Всі методичні поради, всі матеріали і сама програма представлена на інформаційному порталі «vstart.com.ua».