В нашому дитячому садку функціонує консультативний центр валеологовідновлювальної спрямованості «ДОПОМОЖИ СВОЇЙ ДИТИНІ».

 

Консультативний центр працює 1 раз на 2 місяці (остання середа). 

Запрошуємо батьків, діти яких не відвідують ДНЗ і мають недоліки в мовленнєвому розвитку, для консультування щодо корекції недоліків мовлення в умовах сім’ї.

Увага, батьки!

За консультацією звертайтеся до логопеда

Мироненко Анжели Володимирівни щосереди

 

з 15.00 до 17.00,

 

група №11.

Мироненко Анжела логопед ДНЗ №293 місто Запоріжжя

ВИ МОЖЕТЕ ОЗНАЙОМИТИСЬ З ЦІКАВИМИ ТА КОРИСНИМИ КОНСУЛЬТАЦІЯМИ, ПІДГОТОВЛЕНИМИ НАШИМИ ПЕДАГОГАМИ ТА ЛОГОПЕДАМИ, ТЕМИ ЯКИХ ПОДАНІ У ПЕРЕЛІКУ НИЖЧЕ

Роль игр в обучении и воспитании детей с нарушениями звукопроизношения


• Логопедические игры и упражнения на закрепление произношения свистящих звуков


• Логопедические игры и упражнения по коррекции сонорных звукова


• Значение артикуляционной гимнастики для правильного произношения


• Фонематический слух — основа правильной речи. Игры и упражнения на развитие фонематического слуха у детей


• Артикуляционная гимнастика в стихах и сказках (практический материал)


• Рекомендации к проведению артикуляционной гимнастики. (памятка для родителей)

 

 

 


• Для чего нужна артикуляционная гимнастика?


• ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА?


• Пальчиковая гимнастика в картинках и стихах


• ПАЛЬЧИКОВА ГІМНАСТИКА – ОДИН З РІЗНОВИДІВ ТЕХНОЛОГІЙ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ЗДОРОВ’Я


• ІГРИ ЗА УЧАСТЮ РУК ТА ПАЛЬЦІВ


• Пальчиковая гимнастика и речевое развитие ребёнка


• Значение развития мелкой моторики


• ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗВРАСТА