Нормативно-правове забезпечення діяльності нашого закладу

     
Функціонує 13 груп,

із них - 2 групи раннього віку (2-3 р.);  

У цьому розділі Ви знайдете інформацію про структуру та органи управління нашого закладу, зможете ознайомитись із текстом статута, дізнаєтесь про ліцензовану та фактичну кількість вихованців та інше

З 19 листопада по 3 грудня 2012 у дитячому садочку «Багряні вітрила» ТВОМС Комунарського району з метою державного контролю за діяльністю ДНЗ була проведена чергова атестаційна експертиза дошкільного навчального закладу. Атестаційну експертизу навчальних закладів державної форми власності системи Міністерства освіти і науки проводить Державна інспекція навчальних закладів Міністерства освіти і науки України. Таким чином була створена експертна комісія з числа провідних фахівців.
В ході атестації вивчався реальний стан матеріально-технічного, кадрового і навчально-методичного забезпечення; організація та здійснення навчально-виховного процессу; копії навчальних планів і програм тощо.
Експертна комісія дала оцінку реалізації навчально-виховних програм закладу і перспектив його розвитку; відповідності навчально-виховних досягнень вихованців вимогам навчальних програм; відповідності умов ДНЗ санітарно-гігієнічним нормам; було звернено увагу на забезпечення використання та навчання українською мовою, задоволення освітніх потреб у вивченні російської; шляхом проведення системи заходів визначено рівень професійної майстерності керівних і педагогічних працівників, ефективність управління навчальним закладом.
Висновки атестаційної комісії: в ДНЗ №293 створені всі умови для якісної організації виховання, навчання та оздоровлення дітей, робота колективу закладу щодо рівня освітньої діяльності і результативності навчально-виховного процесу визнається атестованим з відзнакою.

Атестація закладу

gallery/свыдоцтво про атестацию
gallery/емблема2

Структура та органи управління

Витяг з Закону України «Про освіту» (набрав чинності з 28.09.2017)
Стаття 24. Управління закладом освіти


1. Система управління закладами освіти визначається законом та установчими документами. Установчі документи закладу освіти повинні передбачати розмежування компетенції засновника (засновників), інших органів управління закладу освіти та його структурних підрозділів відповідно до законодавства.

2. Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу, здійснюють:
засновник (засновники);
керівник закладу освіти;
колегіальний орган управління закладу освіти;
колегіальний орган громадського самоврядування;
інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

 

Стаття 27. Колегіальні органи управління закладів освіти

1. Основним колегіальним органом управління закладу освіти є вчена або педагогічна рада, яка створюється у випадках і порядку, передбачених спеціальними законами.
2. Основні повноваження, відповідальність, порядок формування і діяльності колегіальних органів управління закладу освіти визначаються законодавством та установчими документами закладу освіти.

Стаття 28. Громадське самоврядування в закладі освіти

1. Громадське самоврядування в закладі освіти - це право учасників освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в закладі освіти, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі) та в управлінні закладом освіти у межах повноважень, визначених законом та установчими документами закладу освіти.
У закладі освіти можуть діяти:
органи самоврядування працівників закладу освіти;
органи самоврядування здобувачів освіти;
органи батьківського самоврядування;
інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

2. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти.

3. Повноваження, відповідальність, засади формування та діяльності органів громадського самоврядування визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу освіти.

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб,

які навчаються в закладі дошкільної освіти
2020-2021 н.р.

молодший дошкільний вік: 3 групи (3-4 р.);

середній дошкільний вік: 2 групи(4-5 р.);

старший дошкільний вік: 3 групи (5-6 р.);

спеціальні групи для дітей з порушенням мовлення: 3 різновікові групи.

Проектна місткість - 226 дітей, фактично станом на сьогодні - 275.

Станом на 01.09.2020 вільних місць немає.

Мова освітнього процесу - УКРАЇНСЬКА

Згідно з наказом Територіального відділу освіти Комунарського району від 24.04.2017р. № 199/р. за закладом дошкільної освіти № 293 закріплено територію обслуговування для здійснення обліку дітей дошкільного віку, а саме:


вул. 40-річчя Перемоги, буд. 37-43, 47-49;


вул.Новокузнецька, буд. 27-31;


вул. Водограйна, буд.1-5, 10-16, 18.

Територія обслуговування