Витяг зі СТАТУТУ:

"2.4. Прийом дітей до ДНЗ № 293 здійснюється завідувачем протягом календарного року на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють; свідоцтва про народження дитини; медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний заклад; медичної довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; направлення до спеціальної групи територіального відділу освіти Комунарського району (далі - Територіальний відділ Комунарського району) з встановленим граничним терміном перебування; висновку психолого-медико-педагогічної консультації про необхідність перебування дитини в спеціальній групі. Дітям з недорозвиненням мовлення рекомендується мати висновок сурдолога. Для дітей з інвалідністю додатково подається індивідуальна програма реабілітації. Протипоказаннями для прийому дітей до ДНЗ № 293 є: усі хвороби в період загострення;
хронічні захворювання серцево-судинної системи, органів дихання, травлення та ін. у період декомпенсації;
ендокринні захворювання, що потребують індивідуального догляду і лікування;

 

 

 

 


інфекційні хвороби до закінчення строку ізоляції, бацилоносії дифтерії та кишкових інфекцій;
період лікування заразних та паразитарних хвороб очей та шкіри; злоякісні захворювання крові, недостатність кровообігу будь-якого ступеня; активні форми туберкульозу;
часті судомні пароксизми (денні і нічні);
психічні захворювання, що супроводжуються тяжким та глибоким недоумством та іншими важкими нервово-психічними розладами; різні форми енурезу, енкопрезу;
психопатія і психопатоподібні стани різного характеру;
венеричні захворювання;
тяжкі вади опорно-рухового апарату, що унеможливлюють самостійне пересування та обслуговування.
Якщо в період перебування у ДНЗ № 293у дитини будуть виявлені зазначені протипоказання, вона відраховується із закладу.
2.5. За дитиною зберігається місце у ДНЗ № 293 у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 календарних днів).

2.6. Відрахування дітей із ДНЗ № 293 може здійснюватися за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють; на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі даного типу. Такий висновок одночасно повинен містить рекомендації щодо типу дошкільного навчального закладу, в якому доцільне подальше перебування дитини. Адміністрація ДНЗ № 293 письмово із зазначенням причин повідомляє батькам або особам, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.
2.7. Переведення дитини з однієї вікової групи до іншої, формуванню новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).
2.8. Діти, які перебувають у ДНЗ № 293 короткотривало чи під соціально педагогічним патронатом, беруться на облік."

Прийом дітей до ДНЗ №293 здійснюється завідувачем протягом календарного року на підставі:


- заяви батьків, або осіб, які їх замінюють;


- медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;


- довідки дільничого лікаря про епідеміологічне оточення;


- свідоцтва про народження дитини;


- направлення територіального відділу освіти Комунарського району

Правила прийому до ДНЗ