gallery/диагностика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівні загального розвитку дітей дошкільних груп ЗДО № 293
квітень 2018-2019 н.р

Всього дітей  Рівні розвитку  Початок року   Кінець року
         222                                       216                    211
                           В                        1                        29
                           Д                        55                      76
                           С                        103                     92
                           Н                        57                      14

 Аналіз склав методист ЗДО Гай Т.І.
Діти з низьким рівнім розвитком.
Група 3 - 3 дитини,
Група 6 - 4 дитини
Група 8 1 дитини
Група 10 1 дитина
Група 11 4 дитини
Група 13 1 дитина

 

gallery/рівень компетентності дітей старшого дошкільного віку 2019
gallery/рівень компетентності дітей старших груп здо №293

Рівень компетентності дітей старшого дошкільного віку ЗДО №293

Квітень 2019 року ( всього 69 дитини )

№ з/п Освітні лінії Високий рівень(В) Достатній рівень(Д) Середній рівень (С) Низький рівень (Н)
1. «Особистість дитини»: В29 Д28 С11 Н1
2. «Дитина у соціумі» В28 Д30 С10 Н1
3. «Дитина в природному довкіллі» В35 Д17 С16 Н1
4. «Дитина у світі культури» В29 Д26 С12 Н2
5. «Гра дитини» В30 Д29 С9 Н1
6. «Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі» В21 Д29 С16 Н3
7. «Мовлення дитини» В21 Д31 С13 Н4
8. Загальний рівень В31 Д23 С13 Н2
СКЛАДЕНО: 23 КВІТНЯ 2019 РОКУ.
Всього:67 дитини

gallery/рівень  ст гр здо №293

2018-2019 навчальний рік

2019-2020 навчальний рік